Disclaimer

Door het bezoeken van www.jillianemanuels.nl word je geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’ of ‘mij’ staat wordt mijn bedrijf Jillian Emanuels bedoeld.

Ik stel alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan ik niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is, naar behoren functioneert en/of vrij is van virussen. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van mijn website besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Jillian Emanuels is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, met onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of met met het functioneren hiervan. 

De informatie op deze website wordt (vrijwel) dagelijks aangevuld en kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de website kan je via info@jillianemanuels.nl kenbaar maken. Ook als je meent dat de website niet volledig is of fouten bevat, hoor ik dit graag van je.

Tevens wijst Jillian Emanuels alle aansprakelijkheid af jegens andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Jillian Emanuels heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.


COPYRIGHT NOTICE – AUTEURSRECHTEN

www.jillianemanuels.nl is het eigendom van Jillian Emanuels en valt onder auteursrechtelijke bescherming. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan deze website of onderdelen ervan op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, kopiëren of op andere wijze openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jillian Emanuels. Dit geldt voor zowel de teksten, de vormgeving als de afbeeldingen.

©JILLIAN EMANUELS